Ochrana duševního vlastnictví

V GZ Media stále vyvíjíme snahu potlačit pirátství, abychom ochránili duševní vlastnická práva našich zákazníků. Z tohoto důvodu jsme se připojili k Anti-Piracy Compliance Program společnosti Content Data & Storage Association (CDSA). Zavedli jsme nové postupy, kterými zabezpečíme, že nebudeme vyrábět produkty narušující duševní vlastnická práva a současně vyrábět CD pro legitimní vlastníky autorských práv bez sebemenšího zdržení a vyžadování složité dokumentace.

Vzhledem k CDSA programu vyžadujeme od našich zákazníků následující informace (záleží na formátu média):
V případě Audio-CD nebo Audio-DVD vyžadujeme track list s informacemi o názvech písní, jménu interpreta, autora a rozpisu časů skladeb.

Dále Vás žádáme o potvrzení, že vlastníte replikační licenci od majitele duševních vlastnických práv:

V případě CD-ROMu nebo DVD-ROMu prosíme vyplnit novou část v objednávkovém formuláři. Zde specifikujte charakter obsahu (zda jde o volně šiřitelná data bez nutnosti licence, zda k šíření dat udělujete povolení Vy, či jste přímo vlastníkem práv). Dále si Vás dovolujeme požádat o seznam obchodních jmen všech spustitelných softwarových programů a příslušných souborů v zabalené či rozbalené podobě a poskytnout potvrzení o vlastnictví replikační licence od vlastníka duševních práv. Jestliže jsou soubory zabalené, zašifrované nebo ochráněné heslem, prosíme o dodání přesných instrukcí k rozbalení či dešifrování.

V případě DVD-Video je potřeba popsat obsah disku v části našeho objednávkového formuláře. Žádáme také o poskytnutí písemného potvrzení licence na výrobu od vlastníka práv.

Připojení k CDSA programu také znamená, že se smíme poradit s příslušnými orgány (např. IFPI, BSA, OSA) ohledně vlastnictví práv. Při takové konzultaci zveřejníme pouze informace nutné k určení příslušného duševního vlastnictví. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Vašeho account managera v GZ.

Více na http://www.cdsaonline.org/