Grafické podklady

Ke zpracování zakázky je pro nás důležité vždy obdržet připravené tiskové podklady odpovídající technickým podmínkám pro zpracování technologiemi používanými v GZ Media.
Náš tým je od samého začátku připraven konzultovat vaše podněty a poskytovat další související servis s cílem dosáhnout co nejlepšího výsledku.

Nabízíme bezplatně:
·         kontrolu vámi dodaných grafických podkladů vč. správného usazení grafiky do GZ výkresu proběhne vždy do 48 hod po uvolnění vaší zakázky do výroby (v případě složitějšího produktu – např. více stránkové brožury může kontrola trvat déle)
·         možnost zaslat vaše podklady na autorskou korekturu po předtiskovém zpracování v GZ Media
·         tisk dle vámi dodaných certifikovaných digitálních nátisků připravených dle FOGRA standardu, shoda barevnosti je prováděna vždy před aplikací povrchových úprav
·         poskytnutí polotovarů nebo komponent v průběhu výroby, např. prvních tištěných archů s/bez povrchových úprav, komponent po výseku nebo dalších výrobních operacích apod. z masové výroby bez přerušení výroby

Placené služby (ceny poskytneme na vyžádání):
·         předběžná kontrola vašich grafických podkladů usazených do GZ výkresu před zadáním objednávky do výroby (lze aplikovat jen pro již existující výkresy/produkty)
·         drobné úpravy vašich dat
·         výroba certifikovaných digitálních nátisků (systém FOGRA 51 a 47)
·         poskytnutí prvních tištěných archů tzv. wet proofs z masové výroby s přerušením tisku, který pokračuje poté, co odsouhlasíte kvalitu tisku*
*služby nemusí být poskytnuty v závislosti na aktuální výrobní kapacitě

V GZ Media používáme:
·         tisk dle standardu normy ISO 12647-2:2004
·         FOGRA 51 pro natírané papíry
·         FOGRA 47 pro nenatírané papíry
·         certifikace digitálních nátisků dle GMG standardu
·         PDF dle standard PDF-X/1a