Slovník pojmů

8cm disk

Kompaktní disk o průměru 8cm. Přibližná kapacita 198 MB rovnající se zhruba 21 minut 44 sekund hrací doby. Je ideální pro propagační účely.

Bílý podklad

Bílá základní vrstva k docílení barevné jednotnosti tisku na hliníkovém a nehliníkovém povrchu disku. (vnější a vnitřní kroužek)

CD

Kompaktní disk: 12cm disk pro uložení optických, digitálních dat, která jsou čitelná na přístrojích opatřených laserovým čtecím zařízením, např. na CD přehrávačích.

CD-Audio (CD-DA)

Kompaktní optický disk s digitálně uloženým zvukem – hudebními nahrávkami nebo mluveným slovem.

CD-Extra

Formát vyvinutý firmami Philips, Sony a Microsoft zejména pro interaktivní hudební CD. Jedná se o kompaktní optické disky podle specifikace Blue Book – obsah první části disku (první session) je kompatibilní s formátem CD-Audio, takže je disk bez problémů přehratelný v jakémkoli přehrávači. Druhá část disku (druhá session) obsahuje data pro počítače a je ve formátu mode 2/XA.

CD-Recordable (CD-R)

Nahratelný kompaktní disk

CD-ROM

Kompaktní disk – Read Only Memory. Hlavními rysy je možnost uložení dat na kompaktní datový nosič, nízká váha, rychlý přístup k datům, relativně nízká cena a možnost rychlého rozmnožení, přijatelný poměr cena/výkon a také snadná manipulace pro koncového zákazníka.

CD-RW

Přepisovatelný kompaktní disk umožňující opakované mazání a ukládání dat v CD-RW-kompatibilních rekordérech nebo CD-RW mechanikách v počítačích.

CD-Text

CD-Text je funkce, která umožňuje přehrávačům zobrazit na displeji doplňující textové informace, např. umělec, název CD, názvy jednotlivých sklade… atd. CD-Text může být uložen na jakémkoli kompaktním disku obsahujícím audio stopy.

CMYK

Cyan, Magenta, Yellow, Black (základní barvy) jsou procesní barvy pro 4barevný rastrový tisk (barvotisk; používá se jak v sítotiskovém, tak offsetové tisku)

DVD

Zkratka pro „Digital Versatile Disc“. Je to formát digitálního optického datového nosiče, který může obsahovat zvukově-obrazové záznamy nebo jiná, např. počítačová data. Existuje několik variant DVD disků: DVD-ROM, DVD-Vide,DVD-Audio, DVD-R(+R) (nehratelné), DVD-RW(+RW) (smazatelné a přepisovatelné, DVD-RAM (libovolně zapisovatelné).

DVD Authoring

Proces zpracování vstupních podkladů (jako jsou obraz, zvuk, text a data) do výstupního formátu kompatibilního s DVD-Video specifikací. Vstupní data se mohou sestávat z video souborů zkomprimovaných do MPEG-2, audio souborů, např. komprimovaných do AC-3, a titulků jako bitmapových obrázků. Výstup nebo výsledek autoringového procesu je obvykle DLT páska s DDP soubory popisujícími disk DVD-Video nebo soubory obrazu DVD-Video disku nebo přímo DVD-Video disk.

DVD-10

Dvoustranné, jednovrstvé DVD s kapacitou dat 9.4 GB

DVD-5

Jednostrané, jednovrstvé DVD s kapacitou dat 4.7 GB

DVD-9

Jednostranné, dvojvrstvé DVD s kapacitou dat 8.5 GB. Tento formát umožňuje číst obě vrstvy disku z jedné strany, využívá čirého lepidla, poloodrazivé kovové vrstvy prvního disku a přizpůsobuje ohnisko přehrávače ke čtení obou vrstev.

DVD-R

Nahratelné medium pro uložení počítačových dat nebo vytvoření vlastního DVD-Video na DVD-rekordéru nebo v počítači.

DVD-ROM

DVD disk obsahující souborový systém podle DVD specifikace(tj. např. jen s počítačovými daty), ale neobsahující data podle DVD-Video a DVD-Audio specifikace.

DVD-Video (DVD-V)

DVD-Video je standard pro ukládání videozáznamů na DVD disky. Podporuje také další funkce jako jsou interaktivní menu, volitelné titulky, záběry z více kamer, více zvukových stop, prostorový zvuk atd.

Enhanced CD (ECD, E-CD)

Termín „Enhanced CD“ se používá pro kompaktní optické disky, které určitým způsobem kombinují audio nahrávky pro klasické CD přehrávače a počítačová data. Nejčastěji se vyrábějí jako Multisession CD, kde je obsah první části disku (první session) kompatibilní s formátem CD-Audio, takže disk je bez problémů přehratelný v jakémkoli přehrávači a druhá část disku (druhá session) obsahuje data pro počítače ve formátu CD-ROM.

Glass mastering

Vytvoření originálního nosiče pro výrobu lisovacích nástrojů. Vstupní data z masteru modulují laserový paprsek, který zapisuje na fotocitlivou vrstvu nanesenou na skleněnou podložku.

Grafika

Výrobní podklady pro tiskoviny. Např. filmy na potisk nebo pdf s vysokým rozlišením na potisk a tiskoviny.

Katalogové číslo

Unikátní identifikační kód pro váš výrobek. Všechny komponenty výrobku musí být označeny tímto kódem, aby se vaše objednávka řádně zpracovala.

Lak

Tisková povrchová úprava potisku nebo tiskovin, např. lesklý nebo matný.

Master

Termín „master“ se používá pro vstupní data nebo fyzický nosič ve formátu, který je přímo použitelný pro výrobu lisováním bez nutnosti jakýchkoli změn či úprav, např. CD-Audio disk, DLT-páska s DDP soubory, NRG nebo ISO obrazy disku, DVD-Video disk, …

Mastering

Převedení dat ze vstupního media od zákazníka nejprve na glass master disk před vlastním rozmnožením nosiče.

Menu disku

Hlavní menu DVD-Video disku, ze kterého se vybírají tituly. Také se nazývá systémové menu nebo menu výběru titulu. Někdy se chybně nazývá „menu titulu“, přičemž tento výraz spíše odkazuje k menu jednotlivého titulu, ze kterého se pak může vybírat audio, titulky, kapitoly atd.

Offset tisk

Technologie tisku, při které se nanáší tisková barva z tiskového bloku (pomocí tiskového válce potaženého tiskovou gumou) na disk. Lze použít tiskové rozlišení do 200 lpi.

Optické médium

Jakýkoli fyzický nosič dat, který se čte laserem.

Pantone barvy (PMS)

Pantone je výrobní značka, která používá systém míchání barev k vytvoření škály nových barev. Pantone barvy jsou běžně používané pro sítotisk.

Sítotisk

Technologie tisku, při které se zkopíruje tištěný motiv na foto citlivou vrstvu tiskové šablony, vyrobené ze síťoviny natažené na rámečku. Šablona je upevněná do tiskové věže tak, aby se mohla zvedat a umožnila volný pohyb disku dle potřeby. Barva je protlačována těrkovou gumou skrz tiskovou šablonu na povrch disku.