Ponuđeni uslovi

Finansijski uslovi vezani uz konkretnu poziciju, koje nudimo kandidatima za posao, uvek će da budu navedeni u objavljenom oglasu i nihov iznos je uporediv sa uslovima za češke zaposlenike. Među prednosti koje nudimo zaposlenicima spadaju npr.: perspektiva dugoročne saradnje, plaćanje tečajeva češkog jezika, subvencija za hranu u menzi (cena ručka je samo 30,-/42,- CZK), kompanijska edukacija uključujući obuku i adaptaciju, razvoj karijere za perpektivne zaposlenike i dr.