Postupak zahteva za kartu zaposlenog

Usluge kompanijskog koordinatora

Ako ste uspeli na konkursu za posao i prihvatate našu ponudu, u igru ulazi koordinator kompanije srpske nacionalnosti koji Vam pomaže s potrebnim dozvolama za rad, dogovara rokove, šalje dokumente i komunicira sa nama i Vama. Koordinatora možete zatražiti za pomoć bilo kada tokom trajanja poslovnog odnosá, npr. u pronalaženju sopstvenog smeštaja, produžetku kartice za zaposlene itd.

Priprema zahteva za kartu zaposlenog

Nakon uključivanja u Režim Srbija počinjete s koordinatorom pripremati neophodne dokumente koji će biti priloženi uz zahtev za izdavanje kartice zaposlenog koji se predaje beogradskoj ambasadi. Kompanija GZ Media pripremiće predugovor i potvrdu o smeštaju na Vaše ime. Prevod dokumenata je prema propisima zakonski prihvatljiv samo od strane sudskog tumača sa potrebnim ovlašćenjem, koordinator će Vam takođe obezbediti ovu uslugu.

Uz zahtev za kartu zaposlenog potrebna je prateća dokumentacija:

  • Overena kopija diplome najvišeg postignutog obrazovanja
  • Kopija pasoša
  • Izvod iz kaznene evidencije
  • 2 fotografije veličine 3,5cm x 4,5 cm

Podnosilac zahteva popunjava obrazac zahteva za kartu zaposlenog prema pomoćnim materijalima koji će Vam biti poslani, te ćete na kraju dobiti kompletne dokumente spremne za predavanje u ambasadu.

Predaja zahteva

Datum za predaju zahteva ćemo za Vas rezervirati i odmah nakon toga će Vas koordinator kontaktirati. Nakon toga ćete dokumente lično predati u dva primerka zajedno sa zahtevom za kartu zaposlenog na ambasadi u Beogradu.

Odobrenje zahteva

U trenutku odobrenja zahteva, koje će se realizirati u roku od 60 dana, u ambasadi možete podići vizu i otputovati u Češku Republiku. Put možete organizovati sami ili preko koordinatora koji će organizovati prevoz do mesta stanovanja u Češkoj.

Dolazak u Češku

Nakon dolaska u Češku Republiku, uz pomoć koordinatora ćete se smestiti blizu radnog mjesta i prijaviti se na policiji za strance, tamo će Vam uzeti biometrijske podatke i dobićete kartu zaposlenika. Nakon rešavanja pitanja vezanih za policiju za strance, koordinator će Vas dovesti u GZ Media, gde ćete proći lekarski pregled, obuku o bezbednosti na radu, i sl., zatim ćete potpisati ugovor o radu i druge radne dokumente i možete početi raditi.