Smeštaj

Smeštaj za prva 2 meseca ćemo Vam obezbediti i u potpunosti platiti. Nakon toga ćemo Vam zajedno sa koordinatorom pomoći da nađete vlastiti smeštaj koji ćete plaćati sami.