Elixír do škol: Když se děti těší na hodiny fyziky

10/2021 Berounský deník

Společně s Elixírem do škol za centrem fyziky stojí i Gramofond, jež je nadačním fondem loděnické společnosti GZ Media. „Celkem 13 učitelů z Berounska si vyzkoušelo, jak se dá fyzika vyučovat zajímavě pomocí experimentů a jak se vše dá zvládnout i během jedné vyučovací hodiny s více než 30 dětmi najednou a téměř bez pomůcek, nebo jen s běžně dostupnými věcmi za pár korun,“ uvedla zástupkyně Gramofondu Jitka Nosková.

Společnost v podpoře vidí pomoc s motivací jak mezi dětmi popularizovat vědu a techniku. „Zábavná výuka fyziky je z našeho pohledu jedna z dalších cest, jak k ní přitáhnout děti. Zároveň nám připadá užitečné, aby se učitelé fyziky v našem regionu blíže poznali a měli možnost sdílet své vědomosti a zkušenosti a vzájemně se inspirovat,“ dodala Nosková.

Podobná setkání proběhnou v letošním školním roce v Loděnici ještě čtyři. Účast na nich je pro zájemce zdarma s tím, že cílem je přilákat hlavně pedagogy z mateřských, základních i středních škol.

„Následující setkání, které ponese název Fyzikální Vánoce: Experimenty s jídlem, teplem a světýlky, se plánuje na středu 1. prosince. Zájemci se mohou registrovat na stránkách loděnického centra, které je dostupné přes webovou stránku www.elixirdoskol.cz,“ pozvala zájemce na další akci Jitka Nosková.

Centrum Elixíru a Gramofondu bude také disponovat různým vybavením, které si účastníci setkání budou moct bezplatně zapůjčit do svých škol.

více zde