Práce s FTP serverem

Instrukce k práci s FTP

Práce s FTP serverem - návod ke stažení PDF ke stažení zde


Zasílání dat elektronickou cestou - FTP

Podklady pro výrobu přenášené po FTP musí obsahovat kontrolní prvky umožňující ověřit integritu dat před vlastní výrobou. Bez kontrolních prvků není možné zaručit shodu souborů přijatých výrobcem s originálními soubory na straně zákazníka.

Zakázky, které neobsahují kontrolní prvky budou pozastaveny do doby, než zákazník zašle data v akceptovaném formátu. Pokud bude zákazník trvat na výrobě z nezabezpečených dat, přebírá veškerá rizika spojená s možnými nežádoucími změnami dat během jejich přenosu a uložení.

Kontrolní prvky je možné dodat jedním z následujících způsobů:

Samostatně dodaný kontrolní kód

Pro každý soubor bude zákazníkem dodán kontrolní kód, pomocí kterého lze ověřit případné poškození dat během přenosu po FTP nebo zjistit nežádoucí manipulaci s daty.

Akceptujeme kódy MD5, CRC32 a SHA1. Pro každý soubor musí být spočítán kód samostatně a součástí dokumentace musí být seznam souborů s kontrolními kódy.
Kontrolní kódy lze vytvořit například programy HashCalc, MD5summer nebo FreeCommander, které je možné najít na internetu a jejich používání je zdarma.

Formát podkladů již obsahuje kontrolní prvky

ISZ, UIF - komprimované formáty obrazu DVD s kontrolními prvky
APE, FLAC - bezeztrátově komprimované audio formáty s kontrolními prvky

Podklady zabalené v archivu

Soubory reprezentující obraz disku, DDP, CMF nebo samostatné soubory, ke kterým nejsou dodány kontrolní kódy (např. soubory WAV nebo AIFF), musí být zabaleny v jediném samostatném souboru, který může obsahovat i dokumentaci.

Akceptujeme archivní soubory: RAR, 7Z, ZIP, SIT, ALZ, BZ2, ARJ, ostatní na dotaz.